ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

wijze-mannen

Ter inleiding

Het Nederlands Leder en Schoenen Museum in Waalwijk wordt gevormd door drie stichtingen, te weten de Stichting Collectie NLSM, de stichting exploitatie NLSM en de steunstichting Horeca en Museumwinkel NLSM. Daarvan zijn de collectiestichting en de exploitatiestichting zogenaamde 'Algemeen Nut Beogende Instellingen' ofwel ANBI's.

Als ANBI moeten beide stichtingen aan een aantal verplichtingen voldoen, waaronder de publicatie van een aantal gegevens. Deze gegevens kunt u op deze pagina vinden.

Stichting Collectie Nederlands Leder en Schoenen Museum

Fiscaal Nummer 002920876
KvK nummer 41099398
(Post)adres Elzenweg 25, 5144MB waalwijk
Telefoon 0416-332738 
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Website www.schoenenmuseum.nl

Bestuurssamenstelling van Stichting Collectie Nederlands Leder en Schoenen Museum

Voorzitter ir. E.G.L.M. Hanekamp
Secretaris  vacant
Penningmeester  J.M. van Bergen 
Bestuursleden  P. Bergelt, J.B.A.M. van Lier, ir. P.M.A. van Tilburg en M.J. Voorzee
Directeur  drs. W. Blok 

Voor de doelstellingen zie artikel 2 van de: statuten

Voor de balanstotalen van de stichting Collectie 2012-2014 klik hier.

Voor het beleidsplan zie: beleidsplan MUSTH

Beloning  De stichting heeft geen eigen personeel in dienst; de leden van het bestuur ontvangen geen beloning of presentiegelden 
Activiteitenverslag De collectiestichting heeft, in de beheersovereenkomst van 4 november 2013, de verzamelingen voor de duur van vijfentwintig jaren, in beheer gegeven aan de exploitatiestichting

Stichting Exploitatie Nederlands Leder en Schoenen Museum 

Fiscaal nummer  823109070 
KvK nummer  51137186 
(Post)adres  Elzenweg 25, 5144MB Waalwijk
Telefoon  0416-332738 
Email  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Website  www.schoenenmuseum.nl 

Bestuurssamenstelling van Stichting Exploitatie van Nederlands Leder en Schoenen Museum

Voorzitter  ir. E.G.L.M. Hanekamp 
Secretaris  vacant
Penningmeester  J.M. van Bergen 
Bestuursleden  P. Bergelt, J.B.A.M. van Lier, ir. P.M.A. van Tilburg en M.J. Voorzee
Directeur drs. W. Blok

Voor de doelstelling zie artikel 2 van de: statuten

Voor het exploitatieoverzicht 2012-2014 klik hier.

Voor de balanstotalen van de stichting Exploitatie 2012-2014 klik hier.

Voor het beleidsplan zie: beleidsplan MUSTH

Beloning

De leden van het bestuur ontvangen geen beloningen of presentiegelden.

Voor het personeel in dienst van de stichting wordt de CAO gemeenteambtenaren gevolgd. De functies zijn gewaardeerd en worden bezoldigd op de gemeentelijke rangen tussen rang 6 en 12.

Activiteitenverslag

De stichting heeft, bij beheersovereenkomst van 4 november 2013,voor een periode van vijfentwintig jaar, de verzamelingen van de stichting Collectie NLSM in beheer gekregen.De exploitatiestichting (en rechtsvoorganger) is sinds 10-04-2001 ingeschreven in het Museumregister Nederland, organiseert semi-permanente - en tijdelijke tentoonstellingen met die verzamelingen,die zij waar nodig conserveert en restaureert, documenteert en onderzoekt en daarover de diverse bezoekerscategorieën in tentoonstellingen of in andere uitingen informeert. Daarbij wordt actief samenwerking nagestreefd met leder- en/of schoenenmusea elders ter wereld en met verwante musea en instellingen in Nederland.